2018 12 smogowozKontrole przedświąteczne pod kątem ujawniania spalania odpadów przyniosły kolejne kary. Funkcjonariusze z Referatu ds. Kontroli Środowiska ujawnili nieprawidłowości związane ze spalaniem odpadów w rejonie ulicy Stoczniowców na Gocławiu.

Okazało się, że właściciele pięciu posesji palili płytami meblowymi oraz drewnem malowanym i impregnowanym chemicznie.

Za palenie odpadami funkcjonariusze nałożyli sankcje karne przewidziane prawem. Ponadto w dwóch przypadkach ujawniono nieprawidłowe magazynowanie odpadów, za co strażnicy również wyciągnęli sankcje w postaci mandatów karnych. Wydano polecenia uprzątnięcia terenu posesji z zalegających odpadów meblowych przygotowanych do spalenia.

2018 12 smogowoz