papierosy bez akcyzy - archiwum SMDwanaście paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy u obywatelki Armenii ujawnili strażnicy podczas patrolu na Pradze-Południe.


Patrolując 18 lipca Targową strażnicy zauważyli, że na ich widok jedna z kobiet odłożyła w trawę przy chodniku czarną foliową reklamówkę i zaczęła się pospiesznie oddalać. Jeden ze strażników poszedł za nią, jego koleżanka z patrolu stanęła przy porzuconej torbie. Kobieta, nie pytana, oświadczyła strażnikowi, że to nie jej torba, a gdy wrócili do pakunku, znaleziono w nim dwanaście paczek papierosów różnych marek – wszystkie nie miały znaków akcyzowych. Kobieta odmówiła okazania dokumentów – zrobiła to dopiero w obecności wezwanej policji. Obywatelkę Armenii przejął policyjny patrol, który prowadzi dalsze czynności.