Zdjęcie przedstawiające koczowisko bezdomnych na brzegu Wisły- grupa namiotów, między nimi stoi strażnik miejski.Strażnicy systematycznie pomagają osobom w kryzysie bezdomności – to bardzo ważne zadanie, szczególnie w czasie zimy. Miejsca, w których przebywają osoby bezdomne to opuszczone altany działkowe, pustostany, kanały, namioty czy prowizorycznie konstruowane szałasy

Nietypowe koczowisko pojawiło się niedaleko ulicy Wybrzeże Helskie na Pradze-Północ, niedaleko Wisły – w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Jest to jednak miejsce, w którym taki obóz nie może mieć miejsca. Namioty oraz rzeczy, które są tam przechowywane mają negatywny wpływ na środowisko naturalne strefy chronionej. Bezdomni zostali poinformowani przez strażników o konieczności opuszczenia strefy, a także o tym, że poinformowano zarządcę terenu o konieczności podjęcia działań, w celu przywrócenia miejsca do stanu pierwotnego. Teren będzie objęty stałym nadzorem przez strażników miejskich oraz streetworkerów działających na terenie Pragi Północ. Strażnicy będą także sprawdzać, czy osoby te nie łamią obowiązującego prawa.

Zdjęcie przedstawiające koczowisko bezdomnych na brzegu Wisły- grupa namiotów, między nimi stoi strażnik miejski.