2019 03 targowa papierosyStrażnicy miejscy kontynuują walkę z handlem papierosami pochodzącymi z nielegalnych źródeł. Kolejne paczki papierosów ujawnionych przez funkcjonariuszy trafiły do magazynów celnych.

Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego około południa 1 lutego przeprowadzili kontrolę miejsc, gdzie przy ul. Targowej prowadzony jest nielegalny handel papierosami bez akcyzy. W trakcie kontroli funkcjonariusze zauważyli na terenie kontrolowanej posesji czarną plastikową torbę. Leżała ukryta za workami zawierającymi śmieci. Wewnątrz torby znajdowało się 30 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W pobliżu nie było żadnych osób. Funkcjonariusze z tego oddziału kilka dni wcześniej ujawnili w tym rejonie 8 paczek papierosów bez akcyzy. Papierosy zostały zabezpieczone i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

2019 03 targowa papierosy