uniwersalne straz ratownikPatrolując ulice Pragi Północ patrol straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o osobie bezdomnej. Z otrzymanej informacji wynikało, że bezdomny może być w stanie zagrożenia życia.

Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych patrol natychmiast udał się na miejsce, w pobliże Dworca Wschodniego. Po przybyciu funkcjonariusze zastali trzech mężczyzn, którzy wskazali leżącego na ziemi, przykrytego szmatami bezdomnego. W przeprowadzonej wstępnej rozmowie mężczyzna przyznał, że nic nie jadł od paru dni, jest brudny i że nie chce mu się żyć. Funkcjonariusze sprawdzili parametry życiowe – nierówna praca serca, wysoki puls oraz wychłodzenie organizmu z lekkimi drgawkami spowodowały, że wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Zespół ratunkowy już na miejscu przejął chorego mężczyznę i przewiózł go do szpitala.