uniwersalne zimowa tarczaPatrole mieszane straży miejskiej i policji dbają o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy. Udzielają wsparcia osobom potrzebującym pomocy – i wymiarowi sprawiedliwości, wyłapując poszukiwanych.

30 stycznia po południu na Pradze Północ patrol wylegitymował czterdziestotrzyletniego mężczyznę . Sprawdzenie w policyjnej bazie danych potwierdziło, że jest poszukiwany przez prokuraturę z Warszawy. Jak się okazało nie odbiera wezwań doręczanych na adres gdzie uprzednio przebywał, mimo zmiany miejsca pobytu nie podał adresu do korespondencji. Spotkanie z mundurowymi zakończyło się wystawieniem wezwania do prokuratury.