W sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów uczniowie szkół podstawowych obejrzeli interaktywne przedstawienie „Florka w sieci”. Strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki zwracają w nim uwagę najmłodszym na zagrożenia występujące w Internecie.


We współpracy z Delegaturą Wilanów Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki wystawili w udostępnionej przez Urząd Dzielnicy Wilanów sali widowiskowej przy ul. Klimczaka spektakl edukacyjny pt. „Florka w sieci”. Przedstawienia odbyły się 23 i 24 listopada. Obejrzało je tym razem blisko 500 dzieci z wilanowskich szkół podstawowych. Interaktywne spektakle, w których najmłodsi poznają zasady bezpiecznego zachowania w Internecie i uczą się jak radzić sobie z zagrożeniami, zainaugurowały kolejny sezon Teatru na straży.