2017 02 wigilia 01Słowo „wigilia" pochodzi od łacińskiego „czuwać" – doskonale więc pasuje do spotkania służb mundurowych, które 20 grudnia zorganizowała Straż Miejska m. st. Warszawy.


Służby mundurowe z całego Mazowsza przyjechały, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Na spotkanie, które odbyło się w salach Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, przybyli przedstawiciele Komendy Stołecznej i Wojewódzkiej Policji, wojska i Żandarmerii Wojskowej, celników, ABW, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Straży Ochrony Kolei. Zaproszono także Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Funkcję gospodarza pełnił komendant Zbigniew Leszczyński. Obecnym przekazano Betlejemskie Światło Pokoju, które w harcerskiej sztafecie dotarło do Warszawy, a przed podzieleniem się opłatkiem – poświęconym przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka – wysłuchano koncertu kolęd orkiestry OSP z Nadarzyna.

2017 02 wigilia 022017 02 wigilia 03