2016 12 zakaz paleniaPonad 160 razy interweniowali strażnicy miejscy na terenie Bielan i Żoliborza w związku z łamaniem zakazu palenia w miejscach zabronionych. Co druga interwencja dotyczyła osób nieletnich. Skontrolowano również ponad 100 punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W co piątym przypadku brakowało obowiązkowej tabliczki informującej o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych osobom nieletnim.

Środki transportu publicznego, przystanki komunikacji miejskiej, szkoły, obiekty sportowe czy place zabaw – to miejsca, gdzie prawo nakazuje powstrzymanie się od zapalenia papierosa. Strażnicy miejscy z V Oddziału Terenowego przeprowadzili wzmożone kontrole w ramach działań akcyjnych i sprawdzili wytypowane miejsca na terenie Bielan i Żoliborza, które powinny być wolne od dymu tytoniowego. Funkcjonariusze skontrolowali również wybrane sklepy pod kątem sprzedaży papierosów i alkoholu osobom nieletnim.

W ciągu dwóch tygodni działań akcyjnych funkcjonariusze z Bielan i Żoliborza interweniowali 166 razy. Połowa interwencji dotyczyła osób nieletnich. Większość interwencji podejmowanych przez strażników wynikała z niestosowania się do zapisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ukarali mandatami 58 osób, w 21 przypadkach zastosowali środki oddziaływania wychowawczego, w trzech przypadkach skierowane zostały wnioski do sądu o ukaranie. W przypadku osób nieletnich informowani byli opiekunowie oraz dyrekcja szkoły.

W trakcie działań strażnicy skontrolowali również ponad 100 punktów prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W co piątym punkcie sprzedaży stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku widocznej informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych osobom nieletnim. W ramach rekontroli strażnicy sprawdzą, czy właściciele sklepów dopełnili swoich obowiązków.

- Trzeba podkreślić, że świadomość sprzedawców jest coraz większa i przypadki sprzedaży zarówno wyrobów tytoniowych jak i alkoholu osobom nieletnim zdarzają się coraz rzadziej. W tym roku funkcjonariusze odnotowali tylko nieliczne takie przypadki. Z naszych obserwacji wynika jednak, że wciąż problemem jest brak widocznych tabliczek informujących o zakazie sprzedaży papierosów oraz alkoholu osobom nieletnim – podsumowuje przeprowadzone działania naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy Romuald Modzelewski. - Brak tabliczek sprzedający najczęściej tłumaczą tym, że zapomnieli wywiesić taką informację po zmianie wystroju sklepu, po przeprowadzce, bądź, że właściciel sklepu nie dostarczył im takiej tabliczki - mówi kierownik Referatu Szkolnego Andrzej Pykało. Jak podkreśla, cykliczność prowadzonych przez straż miejską działań przyczynia się do zwiększenia w tym zakresie świadomości osób sprzedających oraz właścicieli sklepów.

Straż Miejska przypomina:

- W myśl Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

- zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz palenia papierosów elektronicznych m.in. na terenie szkół, w środkach transportu publicznego, na przystankach komunikacji miejskiej
- zabroniona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie ich sprzedaży powinna znajdować się widoczna i czytelna informacja o zakazie sprzedaży tych wyrobów osobom do lat 18.
- palenie tytoniu w miejscach zabronionych Ustawą zagrożone jest karą grzywny do 500 zł.

Więcej informacji:
Referat Prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy
tel. 723 986 110

ArchiwumSM Kontrole2ArchiwumSM Kontrole3