2016 12 straz miejska dorze na KresyFundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, prowadzi już trzeci etap akcji edukacyjno-społecznej „Książki dla Polaków na Wschodzie".


W tym roku do akcji, przyłączyła się Straż Miejska m.st. Warszawy i przekazała książki dla najmłodszych. W śród nich, byli m.in. tacy autorzy jak: Jan Brzechwa i Julian Tuwim. Akcja trwa od 2014 roku. W tym czasie Fundacja zakupiła, zdobyła i dostarczyła do polskich ośrodków na Wschodzie ponad 5 tys. książek. Książki trafiły do 20 polskich ośrodków na Kresach. Celem akcji jest pogłębienie więzi między Polakami w kraju i Polakami na Kresach, wzmocnienie kontaktu z językiem polskim i historią oraz poszerzenie wiedzy o Polsce, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy polskie publikacje dotarły w tym roku na Syberię.