Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 

Wicemarszałe2016 12 straz sie zmodernizujek województwa Wiesław Raboszuk i wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski podpisali 25 listopada umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy". Partnerem Straży Miejskiej będzie Polska Agencja Kosmiczna.

Straż Miejska interweniuje na wezwania mieszkańców blisko 500 tysięcy razy rocznie, zgłaszanych przez telefon, drogą e-mailową, SMS-em czy aplikacje mobilne. Są one jednak administrowane przez różnych operatorów, co powoduje opóźnienia w realizacji zadań strażników. Realizacja projektu, we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, pozwoli na utworzenie zintegrowanego systemu, który pozwoli na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnętrznych Straży Miejskiej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. System przyczyni się również do zapewnienia mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw urzędowych przez Internet i polepszy ich dwustronną interakcję ze strażnikami.

Platforma zostanie wdrożona do 2018 roku, wówczas nastąpi też wygaszenie istniejącego obecnie systemu. Cała koncepcja realizacji opiera się na założeniu, że informacja jest wartością – w zależności od okoliczności, odpowiednio szybko przetworzona i przekazana lub poddana dokładnej analizie, realnie wpływa na wzrost świadomości i poprawę jakości i efektywności działania.

Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Wartość projektu: 12 189 423,00 zł
Wkład m.st. Warszawy: 3 317 580,60 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 871 842,40 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Straż Miejska m.st. Warszawy
Partner: Polska Agencja Kosmiczna

2016 12 straz sie zmodernizuje 01

2016 12 straz sie zmodernizuje 02

 

Współpracujemy