Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

2016 11 krwiodawstwo

Z okazji trwających Dni Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczeni zostali stołeczni strażnicy miejscy. Podczas uroczystego spotkania honorowych krwiodawców odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia odebrali st. insp. Adrian Gajda oraz st. str. Michał Furtacz, odznaką III stopnia uhonorowano mł. str. Annę Zawiślak.

W sobotę 26 listopada w sali konferencyjnej przy ul. Augustówka w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyło się zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa–Południe uroczyste spotkanie honorowych dawców krwi. W uroczystości wzięły udział nie tylko osoby dzielące się z potrzebującymi najcenniejszym darem jakim jest krew ale i ich rodziny oraz osoby pomagające przy organizacji imprez towarzyszących zbiórkom. W trakcie uroczystości Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Włodzimierz Warwas skierował do wszystkich obecnych słowa najwyższego uznania, podziękował za ich codzienny dar serca oraz nieustającą chęć niesienia pomocy dla innego człowieka, a następnie podsumował bieżący rok działalności Klubów HDK działających przy Oddziale Rejonowym PCK Warszawa–Południe. W trakcie uroczystości wręczone zostały Kryształowe Serca, odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, medale oraz dyplomy uznania.

Jak co roku odznaczeni zostali również przedstawiciele stołecznej straży miejskiej. Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia odebrali st. insp. Adrian Gajda oraz st. str. Michał Furtacz, odznaką III stopnia uhonorowano mł. str. Annę Zawiślak. Jak podkreśla Prezes Klubu st. insp. Wiesław Augustyniak, strażnicy nie oddają krwi dla poklasku czy odznaczeń, dzielenie się swoją krwią z potrzebującymi jest naturalną chęcią niesienia pomocy tym, którzy tego pilnie potrzebują. Tylko w tym roku stołeczni funkcjonariusze oddali ponad 60 litrów tego drogocennego płynu.

Klub Honorowych Dawców Krwi Straży Miejskiej m. st. Warszawy powstał przy siedzibie II Oddziału Terenowego w 1997 roku. Obecnie liczy 76 aktywnych członków systematycznie oddających krew. Od dnia utworzenia Klubu zrzeszeni krwiodawcy oddali blisko tysiąc dwieście litrów.

Referat Prasowy

2016 11 krwiodawstwo zdj22016 11 krwiodawstwo zdj32016 11 krwiodawstwo zdj42016 11 krwiodawstwo zdj52016 11 krwiodawstwo zdj62016 11 krwiodawstwo zdj7

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy