2016 09 Rokitnicka 1

Pod koniec sierpnia ZOM powiadomił Straż Miejską o kontenerze przy Rokitnickiej, który przeznaczony miał być na toaletę.

Tyle tylko, że rura kanalizacyjna z baraku odprowadzona była… w krzaki. Strażnicy na terenie należącym do RKS Skra znaleźli odpowiedzialnego za nieprawidłowości i nałożyli nań mandat w wysokości 300 złotych, zobowiązując jednocześnie do usunięcia nieprawidłowości.

Kara poskutkowała – przy okazji kolejnej wizyty na Rokitnickiej patrol z Referatu ds Kontroli Środowiska zastał teren uporządkowany.

 

2016 09 Rokitnicka 022016 09 Rokitnicka 32016 09 Rokitnicka 42016 09 Rokitnicka 52016 09 Rokitnicka 6