Miejsce, w którym nieczystości trafiały do gruntu- betonowa studzienka z rurami odprowadzającymi.Strażniczki miejskie z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzały 5 czerwca kontrole posesji na Augustówce. Funkcjonariuszki ujawniły, że gospodarz jednej z nich nie tylko nie ma podpisanej umowy na odbiór nieczystości płynnych, lecz także pozbywa się kłopotliwej zawartości szamba, wylewając ją na ziemię

W sąsiedztwie elektrociepłowni na Siekierkach znajdują się prywatne posesje. Ponieważ osiedle mieści się z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, niektórym mieszkańcom wydaje się, że kontrole strażników z Oddziału Ochrony Środowiska mogą ich ominąć. Są jednak w błędzie. Funkcjonariusze działają metodycznie i systematycznie. Podczas jednej z takich kontroli strażniczki stwierdziły, że właściciel posesji nie podpisał umowy na wywóz nieczystości z szamba. Jak ustaliły, gospodarz zadał sobie jednak wiele trudu i wydał sporo pieniędzy na skonstruowanie specjalnej instalacji, która wypompowywała gumowymi wężami zawartość szamba poza teren posesji, w pobliże kanału odprowadzającego do Wisły ciepłą wodę z elektrociepłowni. Mężczyzna został ukarany mandatem (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach). Ponadto zobowiązano go do natychmiastowego zlikwidowania nielegalnej instalacji oraz do podpisania umowy z firmą zajmująca się wywozem nieczystości. Kontrole będą prowadzone nadal, nie tylko na tym terenie, ale gospodarz tej posesji może się spodziewać, że strażnicy miejscy pojawią się u niego ponownie, by sprawdzić, czy zastosował się do wydanych poleceń.

Miejsce, w którym nieczystości trafiały do gruntu- betonowa studzienka z rurami odprowadzającymi.