2019 11 damska glowaPijący alkohol w miejscu publicznym to niemiły widok. Gdy piją osoby nieletnie to dodatkowo widok smutny.

Tyle w kwestiach estetycznych. Bo spożywania alkoholu w miejscach publicznych zakazuje również prawo. Jeśli miejsce nie jest specjalnie do celu spożywania wyznaczone – do ceny napoju można dopłacić dodatkowe 100 zł mandatu. Ławka na skwerku przy Żeromskiego 15 miejscem wyznaczonym nie jest. Do spożywających tam alkohol osób, zostali wezwani strażnicy.

Na miejscu zastali widok smutny, bo wśród 3 osób była 14-letnia, pijąca piwo dziewczyna. W takich sytuacjach na miejsce wzywana jest policja, która podejmuje czynności w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tak było i tym razem. Nieletnia została zabrana na komisariat.
Od początku roku szkolnego strażnicy 181 razy interweniowali wobec nieletnich, którzy: w dwóch przypadkach pili alkohol, a w pozostałych używali wyrobów tytoniowych lub poszli na wagary.