2019 01 uniwersalne 31Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, PITY-y, paski płac, faktury VAT - między innymi takie dokumenty wystawione na nazwiska kilkunastu różnych osób znalazł mieszkaniec Bielan w rejonie ul. Wólczyńskiej. Na miejsce wezwał straż miejską.

Niedzielny poranek, godz. 9:20. Strażnicy miejscy patrolujący Bielany otrzymali polecenie udania się w rejon ul. Wólczyńskiej, gdzie przy jednej z bocznych ścieżek miały znajdować się wyrzucone dokumenty zawierające dane osobowe. Informacja potwierdziła się - strażnicy zlokalizowali wysypisko odpadów komunalnych, na którym znajdowały się cztery worki niezanonimizowanych i niezniszczonych dokumentów zawierających dane osobowe kilkunastu różnych osób. Strażnicy zabezpieczyli znalezisko i wezwali policję, która teraz ustali, kto i dlaczego wyrzucił dokumenty z danymi osobowymi, na dodatek na "dzikim" wysypisku.