2019 01 uniwersalne 49Tęsknota za wolnością, znajomymi i przygodą jest silniejsza niż konsekwencje związane z ucieczką z placówki.

5 lutego patrol mieszany straży miejskiej i policji kontrolował miejsca , w których zwykle tętni życie towarzyskie nastolatków. Poszukując innych wartości, nie wyrażonych w pieniądzach, śmiało nawiązują znajomości , kto wie kiedy mogą się przydać. Około 8:30 na Bielanach funkcjonariusze dostrzegli młodą dziewczynę, która wyglądem przypominała uciekinierkę z placówki opiekuńczo – wychowawczej. Legitymowanie potwierdziło, że jest poszukiwana, gdyż zwiała z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi. Sprawę prowadzi policja – nakaz sądu został zrealizowany.