2017 12 kontrole choinek 01Muszą pochodzić z legalnej wycinki i być sprzedawane w miejscach do tego wyznaczonych przez zarządcę terenu – strażnicy miejscy przeprowadzili już pierwsze kontrole punktów sprzedaży świątecznych drzewek.

Trzy miejsca, trzy kontrole – brak nieprawidłowości. Bielańscy strażnicy przeprowadzili dziś pierwsze kontrole punktów sprzedaży świątecznych drzewek. Podobne działania rozpoczęły się również w pozostałych dzielnicach.

- Podczas sprawdzania miejsc, w których sprzedawane są choinki, weryfikujemy w pierwszej kolejności pochodzenie drzewek, ich legalność – sprawdzamy, czy pochodzą z własnej plantacji osoby sprzedającej czy może raczej są przez nią zakupione i ten zakup udokumentowany jest odpowiednimi fakturami. Zarówno plantator, jak i pośrednik muszą dysponować odpowiednimi dokumentami – wyjaśnia str. Artur Sulejewski z V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Dodatkowo funkcjonariusze sprawdzają, czy asortyment drzewek w danym punkcie sprzedaży zgadza się z informacjami na fakturze. Sprawdzają również legalność zajęcia terenu. Ważne jest też, w jakich dniach została dopuszczona sprzedaż w tym miejscu – to również podlega weryfikacji. Jeśli sprzedający nie przedstawia kompletu wymaganych dokumentów, wówczas następuje rekontrola – najczęściej już następnego dnia. Jak zaznaczają strażnicy, głównym celem ich działań jest niedopuszczanie do sprzedaży roślin pochodzących z kradzieży czy też nielegalnych wycinek, a także do prowadzenia handlu w miejscach do tego niewyznaczonych.

- Kupujący drzewko może poprosić sprzedawcę o okazanie dowodu zakupu choinki albo o dokument potwierdzający, że roślina pochodzi z jego własnej plantacji. Nie wstydźmy się tego. Każda osoba, która prowadzi taki przedświąteczny handel, ma obowiązek mieć przy sobie niezbędne dokumenty. Pamiętajmy, że rośliny sprzedawane przez pośredników muszą być specjalnie ometkowane. Drzewka z własnej uprawy nie muszą być w ten sposób oznaczone, ale sam właściciel plantacji ma obowiązek mieć przy sobie dokument z informacją, że drzewka zostały dopuszczone do wycinki – dodaje st. str. Grzegorz Winiarski z V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kontrole prowadzone są na terenach miejskich, gminnych oraz spółdzielczych. W wybrane dni działania są prowadzone wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich. W ubiegłym roku nie odnotowano większych nieprawidłowości, w tym sprzedaży roślin pochodzących z kradzieży. Strażnicy ujawnili jednak kilka miejsc, które zajmowane były nielegalnie, bez zgody zarządcy terenu. Kontrole będą prowadzone do 24 grudnia włącznie. Po świętach funkcjonariusze jeszcze raz odwiedzą miejsca sprzedaży choinek po to, by sprawdzić, czy teren, na którym odbywał się handel, został uprzątnięty.

Referat Prasowy

  • 2017_12_kontrole_choinek_01
  • 2017_12_kontrole_choinek_02
  • 2017_12_kontrole_choinek_03
  • 2017_12_kontrole_choinek_04