2017 01 azbest

Straż Miejska czuwa nie tylko nad bezpośrednim bezpieczeństwem mieszkańców, ale też nad czystością środowiska. 18 stycznia dwie strażniczki z Referatu ds. Kontroli Środowiska zauważyły kłęby czarnego dymu unoszące się nad okolicą dawnych ogródków działkowych przy Nocznickiego.

Ich źródłem okazało się ognisko, w którym wypalano kable. Na miejscu zastano też mężczyznę, który spalał resztki odpadów. Za zatruwanie środowiska stanie on przed sądem.

Strażniczki zwróciły też uwagę na stan okolicy – teren stał się dzikim wysypiskiem śmieci, na którym znajdowały się m.in. arkusze eternitu, uznawanego za jeden z najniebezpieczniejszych odpadów. Jego drobiny mogą osiadać w płucach, powodując nieodwracalne zmiany i nowotwory. Po zaalarmowaniu przez Straż Miejską zarządca terenu, Urząd Dzielnicy Bielany, uprzątnął to miejsce już kolejnego dnia.

2017 01 azbest zdj22017 01 azbest zdj32017 01 azbest zdj4