Zdjęcie z interwencji: piec, w którym spalano olej oraz leżące przy nim śmieci.Funkcjonariusze Referatu ds. Kontroli Środowiska 16 marca, podczas kontroli warsztatu samochodowego przy ulicy Płochocińskiej, ujawnili termiczne przekształcanie odpadów w piecu, gdzie jako opału używano oleju pozyskanego z silników samochodowych

Spalane płynne odpady, powodowały duże zadymienie oraz nieprzyjemną woń, zanieczyszczając najbliższą okolicę. Strażnicy poinformowali sprawcę wykroczenia, że spalanie oleju przepracowanego powoduje emisję wielu toksycznych związków chemicznych i jest przyczyną chorób nowotworowych. Oleje zawierają liczne dodatki, które w wyniku eksploatacji zamieniają się w groźne dla zdrowia substancje. W takim oleju znajdują się silnie trujące metale takie jak ołów i kadm oraz związki siarki, a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzopiren, o udowodnionym działaniu rakotwórczym.
Na sprawcę wykroczenia została nałożona sankcja karna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z wydaniem polecenia natychmiastowego zagaszenia pieca, co uczynił.

Zdjęcie z interwencji: piec, w którym spalano olej oraz leżące przy nim śmieci.