Surowe kary nie odstraszają. Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska odkryli kolejną „kotłownię” na zużyty olej. Strażnicy miejscy z Referatu ds. Kontroli Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili inspekcję w dwóch warsztatach samochodowych znajdujących się na terenie Białołęki i Pragi Południe a należących do tej samej firmy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób niezgodny z przepisami prawa, w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne znajdowały się odpady pochodzące z działalności warsztatowej. Ponadto na terenie ujawniono magazynowanie odpadów nie powstałych na terenie warsztatu. Na placu znajdowało się także dziewiętnaście beczek dwustu litrowych wypełnionych zużytym olejem.
W trakcie kontroli terenu warsztatu w części piwnicznej zlokalizowano pomieszczenie z piecem grzewczym w którym palono zużytym olejem. Zainstalowany system rur nie pozostawiał wątpliwości iż na terenie warsztatu dochodzi do wykorzystywania zużytego oleju jako paliwa do pieca. Podczas kontroli ujawniono w jego zasobniku obecność zużytego oleju a urządzenie kontrolne w postaci manometru ciśnieniowego wskazywało o istniejącym ciśnieniu w instalacji.
Za ujawnione nieprawidłowości nałożono grzywnę na podstawie obowiązujących przepisów.
Informację o nieprawidłowościach przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska celem jej szczegółowego zbadania.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6