logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

wezwanie

rodo

epuap

serwisy mapowe

mdr

profilaktyka

eko patrol

zagninieni w warszawie

na paluchu

19115

bip logo

raporty

poznaj sm

2017 10 handel 002Od trzech miesięcy Straż Miejska m. st. Warszawy prowadzi zdecydowane i systematyczne działania, które zlikwidowały proceder nielegalnego handlu ulicznego na terenach miejskich. W ostatnich latach jedyną metodą zwalczania tych działań było postępowanie mandatowe, które – wobec braku rozwiązań systemowych – nie było w żaden sposób dotkliwe dla organizatorów handlu. Obecne działania polegają na zajęciu oferowanego przez handlujących towaru ze stoisk (to jest wykorzystania zapisów art. 60 3 Kodeksu Wykroczeń).

2017 10 stoiska 01

Polna przy Placu Unii Lubelskiej - przed rozpoczęciem akcji i obecnie
2017 10 stoiska 02

Rondo Wiatraczna2017 10 stoiska 03Ulica Płocka

W efekcie zlikwidowano ponad 170 stoisk handlowych, na których zajęto ponad 2500 depozytów. Urząd Kontroli Skarbowej poinformowano o 105 osobach trudniących się nielegalnym procederem i naruszających obowiązujące przepisy. Podobne zawiadomienia zostały skierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wszczął własne postępowania. Obszerne materiały o prowadzonym procederze handlu ulicznego i jego organizatorach zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów i Urzędu Kontroli Skarbowej.

Konsekwentne działania są zdecydowanie nie na rękę organizatorom nielegalnego handlu, którzy nie wahają się posunąć do przemocy wobec interweniujących funkcjonariuszy. Na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy doszło kilkukrotnie do ataku kwasem masłowym na pracowników Straży Miejskiej wykonujących te czynności. Kilku z nich zostało poszkodowanych i wymagali leczenia, skażeniu uległy także nasze pojazdy. Pomimo tych ataków strażnicy nie zaprzestali swoich działań, a odpowiedzialne za napaści osoby zostały ujęte i będą odpowiadać także za inne przestępstwa, jakich się dopuściły.

Handlarze próbują zaadaptować się do nowej dla nich sytuacji, jednak nieskutecznie – korzystający ze swoich uprawnień strażnicy mogą doprowadzić do usunięcia z ulicy służącego za stoisko pojazdu z towarem.
Pomimo ukierunkowania działań na likwidację nielegalnego handlu towarami łatwo psującymi się Straż Miejska będzie podejmować interwencje także wobec handlujących innymi towarami sezonowymi – także artykułami świątecznymi i pirotechnicznymi, związanymi ze zbliżającymi się świętami i Nowym Rokiem.

Wszystkim zwolennikom ulicznych stoisk przypominamy, że handel na stołecznych ulicach poza miejscami do tego przeznaczonymi to nie tylko wykroczenie. Ci, którzy dopuszczają się tego procederu często naruszają przepisy podatkowe, sanitarno- porządkowe czy epidemiologiczne. Nie jest też rzadkością wprowadzanie do obrotu towaru bez wymaganych oznaczeń, podróbek czy towarów bez akcyzy, o braku kas fiskalnych nie wspominając. Decydując się na zakupy w takich miejscach możemy stać się ofiarami oszustów.

 • 2017_10_handel_001
 • 2017_10_handel_002
 • 2017_10_handel_003
 • 2017_10_handel_004
 • 2017_10_handel_005
 • 2017_10_handel_006
 • 2017_10_handel_007
 • 2017_10_handel_008
 • 2017_10_handel_009
 • 2017_10_handel_010
 • 2017_10_handel_011
 • 2017_10_handel_012
 • 2017_10_handel_013
 • 2017_10_handel_014
 • 2017_10_handel_015
 • 2017_10_handel_016
 • 2017_10_handel_017
 • 2017_10_handel_018
 • 2017_10_handel_019
 • 2017_10_handel_020
 • 2017_10_stoiska_01
 • 2017_10_stoiska_02
 • 2017_10_stoiska_03
 • 2017_10_stoiska_handlowe_0001
 • 2017_10_stoiska_handlowe_0002
 • 2017_10_stoiska_handlowe_0003
 • 2017_10_stoiska_handlowe_0004
 • 2017_10_stoiska_handlowe_0005
 • 2017_10_stoiska_handlowe_0006
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka