logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

unia europejska logo

wezwanie

serwisy mapowe

epuap

mdr

profilaktyka

eko patrol

zagninieni w warszawie

na paluchu

konkurs iv edycja v2

19115

bip logo

raporty

poznaj sm

2017 08 kontrole infrastruktury 6Choć do pierwszego szkolnego dzwonka pozostały jeszcze trzy tygodnie, to strażnicy miejscy już myślą o bezpieczeństwie uczniów. Trwają kontrole otoczenia prawie 400 szkół. Funkcjonariusze sprawdzają, czy droga do szkoły będzie bezpieczna.

Czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wtargnięcie na jezdnię, a nawet stan nawierzchni chodników w pobliżu szkół – to m.in. sprawdzają stołeczni strażnicy miejscy w okolicy prawie 400 szkół.

- W trakcie kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę na wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Najczęściej konieczne jest odnowienie znaków poziomych na przejściach dla pieszych, które w wyniku działania warunków atmosferycznych oraz intensywnej eksploatacji ulegają zatarciu. W takich przypadkach konieczne jest jak najszybsze odświeżenie i odmalowanie. Niekiedy należy również odsłonić znaki, które zostały zasłonięte przez gałęzie drzew – wylicza Robert Bojara, kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Znacznie rzadziej ujawniane są przypadki np. celowego zniszczenia znaków czy elementów tzw. małej architektury.

- W rejonie jednej ze szkół stwierdziliśmy wygięte słupki oddzielające chodnik od miejsc parkingowych, przy kolejnej odwrócony znak drogowy i jeden zaklejony naklejkami. W każdym przypadku kiedy stwierdzamy nieprawidłowości powiadamiamy zarządcę terenu aby jak najszybciej je usunął - mówi Janusz Bieńko, kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy miejscy kontrolują również tereny bezpośrednio przyległe do obiektów szkolnych na których znajdują się boiska i place zabaw.

- Dyrekcje placówek zazwyczaj jeszcze przed naszymi kontrolami zlecają obsłudze technicznej weryfikację stanu ogrodzeń, nawierzchni boisk czy elementów wolno stojących znajdujących się na terenie bezpośrednio przyległym do szkoły. Mówimy tutaj chociażby o zleceniu usunięcia ubytków w płytach chodnikowych, uszkodzonych ławkach czy przycięciu gałęzi drzew - mówi st. inspektor Piotr Karasiński z Referatu Szkolnego VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Sierpniowe kontrole nie kończą działań prowadzonych w rejonie szkół. Strażnicy miejscy z patroli szkolnych przez cały rok będą pracować w rejonie placówek oświatowych dbając o bezpieczeństwo najmłodszych i reagując w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju nieprawidłowości i zagrożeń, w tym zaniedbań w infrastrukturze przyszkolnej.

Z pierwszym szkolnym dzwonkiem funkcjonariusze straży miejskiej będą również pomagać bezpiecznie dojść do szkoły uczniom przez najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół. We wrześniu ubiegłego roku straż miejska objęła szczególnym nadzorem ponad 50 najbardziej newralgicznych przejść i skrzyżowań przy stołecznych placówkach oświatowych.

Referat Prasowy

  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_1
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_2
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_3
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_4
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_5
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_6
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_7

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka