logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

unia europejska logo

wezwanie

serwisy mapowe

epuap

mdr

profilaktyka

eko patrol

zagninieni w warszawie

na paluchu

konkurs iv edycja v2

19115

bip logo

raporty

poznaj sm

2017 02 walentynkiOkolice lokali rozrywkowych, punktów sprzedaży alkoholu, parki, blokowiska – to między innymi te miejsca zostaną objęte częstszymi kontrolami strażników z Bielan i Żoliborza. Działania mają charakter prewencyjny a ich celem jest m.in. zapobieganie zakłóceniom spokoju i porządku publicznego.

Popularne „Walentynki" to tradycyjnie okres świętowania. Podczas, gdy jedni po prostu dobrze się bawią – inni spożywają alkohol w miejscach zabronionych ustawą, zakłócają spoczynek nocny mieszkańców, dopuszczają się wykroczeń, są sprawcami zdarzeń o charakterze chuligańskim czy przestępczym.

Zapobiegać tym zdarzeniom mają prewencyjne, wieczorno-nocne działania, które zostaną przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Bielan i Żoliborza we wtorek 14 lutego.

Zaangażowani w działania strażnicy będą zwracać uwagę na młodzież gromadzącą się w okolicach lokali rozrywkowych, na osiedlach, podwórkach czy klatkach schodowych. Szczególnym nadzorem zostaną objęte również parki, okolice punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (m.in. sklepy osiedlowe, supermarkety, stacje paliw, bary piwne).

Objęcie wytypowanych punktów i miejsc szczególnym nadzorem ma pomóc w egzekwowaniu przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (a w szczególności – zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim), przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (w szczególności sprzedaży tych wyrobów osobom nieletnim), przeciwdziałanie zakłócaniu porządku, spokoju publicznego oraz spoczynku nocnego, zapobieganie dewastacjom, niszczeniu mienia.

Referat Prasowy

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka