Kontrola infrastruktury okołoszkolnej. Funkcjonariusz straży miejskiej schyla się do dziury w nawierzchni placu zabaw.Czy tego chcemy czy nie, wakacje powoli zbliżają się do końca. Jeszcze trochę wakacyjnych przygód i wrażeń, ale pierwszy dzwonek lekcyjny coraz bliżej. Funkcjonariusze sprawdzają, czy droga do szkoły będzie bezpieczna

Czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających uczniom wtargnięcie na jezdnię oraz  nawierzchni chodników w pobliżu szkół – to m.in. sprawdzają stołeczni strażnicy miejscy. W trakcie tych kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę na wszystkie aspekty, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów.

Najczęściej spotykanym problemem jest konieczność odnowienia znaków poziomych na przejściach dla pieszych, które w wyniku intensywnej eksploatacji ulegają zniszczeniu i zatarciu. Czasami należy również odsłonić znaki pionowe, które są ukryte za gałęziami drzew. W każdym przypadku, kiedy stwierdzane są nieprawidłowości, patrole zawiadamiają zarządcę terenu, by jak najszybciej je usunął. Funkcjonariusze kontrolują również tereny bezpośrednio przyległe do obiektów szkolnych, na których znajdują się boiska i place zabaw. Uszkodzone lub niesprawne elementy infrastruktury są dokumentowane i zgłaszane w celu pilnej naprawy. Trwające kontrole nie kończą działań prowadzonych w rejonie szkół. Strażnicy miejscy z patroli szkolnych przez cały rok pracują w rejonie placówek oświatowych, dbając o bezpieczeństwo najmłodszych i reagując w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju nieprawidłowości i zagrożeń.

Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, jak co roku, ruszy akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Strażnicy miejscy wspólnie z policjantami będą pomagać bezpiecznie dotrzeć do szkoły uczniom przez najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych.

  • 202208_kontrole_okolic_szkol_0
  • 202208_kontrole_okolic_szkol_1
  • 202208_kontrole_okolic_szkol_2
  • 202208_kontrole_okolic_szkol_3
  • 202208_kontrole_okolic_szkol_4
  • 202208_kontrole_okolic_szkol_5
  • 202208_kontrole_okolic_szkol_6
  • 202208_kontrole_okolic_szkol_7