Zdjęcie z prezentacji: dwoje strażników miejskich w czerwonych kamizelkach ratownika medycznego stoi obok radiowozu straży miejskiej. Na jego masce naklejki z oznaczeniem "ratownik medyczny" oraz "defibrylator AED" oraz dwa plecaki ratownicze.Straż Miejska m.st. Warszawy została wyposażona w nowy sprzęt ratowniczy. Nowoczesne defibrylatory automatyczne oraz plecaki ratownicze będą pomagały nieść pomoc potrzebującym. Oficjalna prezentacja sprzętu odbyła się w środę 19 stycznia w siedzibie straży miejskiej przy ulicy Sołtyka 8/10

Obecna na prezentacji Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska stwierdziła, że nowy sprzęt ratowniczy pomoże strażnikom jeszcze efektywniej nieść pomoc osobom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, Pani prezydent złożyła na ręce Komendanta Zbigniewa Leszczyńskiego podziękowania za pracę strażników miejskich i ich zaangażowanie. Zwróciła uwagę, że nowy sprzęt będzie umieszczony w specjalnie oznakowanych pojazdach straży miejskiej. Zaapelowała, aby nie bać się wzywać pomocy w każdej sytuacji zagrożenia.
Naczelnik Referatu Profilaktyki i Planowania Grzegorz Staniszewski podkreślił, że funkcjonariusze w trakcie codziennej służby często podejmują interwencje związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, w tym interwencje związane z nagłym zatrzymaniem krążenia. W 2021 r. strażnicy ponad 900 razy podejmowali działania tego typu. Defibrylator użyty niezwłocznie po nagłym zdarzeniu znacznie zwiększa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej oraz ułatwia prowadzenie działań ratowniczych interweniującym strażnikom do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.
W skład nowego wyposażenia ratowniczego wchodzi między innymi 10 sztuk półautomatycznych defibrylatorów, które mogą być obsługiwane przez każdego. Ich oprogramowanie poprowadzi przez kolejne czynności niezbędne do przywrócenia funkcji życiowych. Dodatkowo dwa z nich są wyposażone w zestawy szkoleniowe, pozwalające na lepsze wykorzystanie przez laików.
Skład wyposażenia to także 20 modułowych plecaków ratowniczych, których zawartość podzielona jest na części pomocne w określonych typach urazów. Inne rzeczy znajdziemy w przegródce przeznaczonej np. do tamowania krwotoku, a inne przy urazach kończyn. Uzupełnieniem jest 11 specjalistycznych plecaków ratowniczych, jakie do tej pory były na wyposażeniu jednostek ratunkowych. Teraz będą z nich korzystać ratownicy straży miejskiej podczas swych działań.
Niesienie pomocy medycznej potrzebującym jest jednym z obowiązków strażników, podobnie jak każdej osoby. Wielu spośród funkcjonariuszy podnosi swoje kwalifikacje. W naszych szeregach mamy 64 ratowników – większość z nich to ratownicy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, po ukończonych profesjonalnych kursach, doskonale znający się na czynnościach ratowniczych. Wśród nich jest siedmiu ratowników medycznych z tytułem zawodowym i uprawnieniami do udzielania świadczeń diagnostycznych, leczniczych, zapobiegawczych i profilaktycznych, szczególnie w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. Teraz w ich ręce trafia sprzęt, dzięki któremu pomoc będą mogli nieść jeszcze skuteczniej.

  • 2022_01_aed_01
  • 2022_01_aed_02
  • 2022_01_aed_03
  • 2022_01_aed_04
  • 2022_01_aed_05
  • 2022_01_aed_06
  • 2022_01_aed_07
  • 2022_01_aed_08