Warta honorowa przed pomnikiem na Dworkowej- od lewej stoją funkcjonariusze straży miejskiej, policji oraz wojska.„Baszta wiernym przyjaciołom” to odznaka pamiątkowa, jaką przyznaje Stowarzyszenie Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej Baszta i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych. Dzisiaj została przyznana, między innymi zaprzyjaźnionemu ze Strażą Miejską profesorowi Leszkowi Żukowskiemu oraz dwóm strażnikom miejskim.

Odznaka przyznawana jest co roku - 27 września, podczas uroczystości przy obelisku przy ulicy Dworkowej w Warszawie upamiętniającej 119 zabitych w ostatnim dniu Powstania Warszawskiego na Mokotowie. W tym roku wśród odznaczonych jest profesor Leszek Żukowski, a o nadanie mu odznaki wnioskował w imieniu stołecznej Straży Miejskiej komendant Zbigniew Leszczyński.


Prof. dr hab. Leszek Żukowski urodził się 11 lutego 1929 r. w Kutnie. Od sierpnia 1942 działał pod pseudonimem „Antek” w Szarych Szeregach. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Został osadzony w obozie koncentracyjnym Flossenbürg, później – w Dachau. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie został przewieziony do ośrodka we Freimann na rekonwalescencję. Do Polski powrócił w czerwcu 1947. Był nauczycielem akademickim na SGGW. Od czasu przejścia na emeryturę zaangażowany jest w działalność organizacji społecznych. Jest działaczem m.in. Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego oraz prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od wielu lat związany jest ze środowiskiem Straży Miejskiej, będąc jej przyjacielem.


Odznakę otrzymali też dwaj strażnicy. Wojciech Janicki, naczelnik IV OT, od kilku lat, na prośbę Powstańców, dowódca Sztafety Pokoleń, która przenosi Ogień Pamięci ze znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza do ogniska przy pomniku na Kopcu Powstania Warszawskiego (w tym roku, w związku z pracami modernizacyjnymi na Kopcu, ogień zapłonął w Parku Dreszera).
Drugim odznaczonym jest zastępca naczelnika Piotr Kiełbasiński, zaangażowany w organizację uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego. Jego praca przy kolejnych rocznicach Powstania jest doceniana przez środowiska kombatanckie, czego dowodem jest m.in. otrzymana odznaka.


Pozostali odznaczeni to prof. dr hab. Maciej Rogalski, Sylwia Solawa-Wrzosek, st. chor. sztab. Dariusz Ogórek, st. szer. Mateusz Lis, Beata Niedziela, Milena Walczyk oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wszyscy oni swoją pracą wspierają weteranów Powstania Warszawskiego.
Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!

  • 2021_09_dworkowa_01
  • 2021_09_dworkowa_02
  • 2021_09_dworkowa_03
  • 2021_09_dworkowa_04
  • 2021_09_dworkowa_05
  • 2021_09_dworkowa_06
  • 2021_09_dworkowa_07
  • 2021_09_dworkowa_08
  • 2021_09_dworkowa_09
  • 2021_09_dworkowa_10