Strażnik miejski grający na trąbce hejnał Warszawy przy pomniku w Parku DreszeraMija 77 lat od dnia wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowanego przez AK wystąpienia zbrojnego przeciwko wojskom niemieckim okupującym Warszawę, jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, które pochłonęło tysiące ofiar. Strażnicy miejscy, podczas licznych uroczystości organizowanych w różnych miejscach stolicy, oddali hołd Bohaterom.

Końcówka lipca i początek sierpnia to czas ważny i wyjątkowy dla warszawskich strażników miejskich, którzy aktywnie angażują się w liczne uroczystości oraz imprezy związane z Powstaniem Warszawskim. W tym roku rozpoczęły się one już w sobotę 24 lipca. W działaniach związanych z zabezpieczeniem tych wydarzeń brali udział, wraz z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami Policji i Służby Ochrony Państwa, funkcjonariusze Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Do tych obchodów warszawscy funkcjonariusze przygotowywali się od dawna.

Strażnicy miejscy wzięli udział między innymi w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci – w parku Powstańców Warszawskich (29 lipca), w spotkaniu Powstańców Warszawskich z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim – w parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego (30 lipca), gdzie odbyła się uroczystość nadania orderów i odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP, w uroczystości złożenia kwiatów przy kamieniu „Żołnierzom Żywiciela” (31 lipca), w uroczystym Apelu Pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego – na placu Krasińskich (31 lipca), w uroczystości złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera” rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego – na ul. Filtrowej (1 sierpnia), w uroczystości przed pomnikiem „Mokotów Walczący – 1944”, której towarzyszyło uruchomienie iluminacji świetlnej na 63 dni – w parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera (1 sierpnia), uroczystości złożenia kwiatów przy pomniku gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego – w parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.

Jak co roku zaszczytne zadanie przypadło w udziale strażnikom z Oddziałów Terenowych. Tradycyjnie, w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia, nasi funkcjonariusze – razem z harcerzami – rozwieźli ponad 400 rocznicowych wiązanek i zniczy, które złożyli w Miejscach Pamięci na terenie całej Warszawy.
Ze względu na prace modernizacyjne na Kopcu Powstania Warszawskiego (w parku wokół kopca powstaną instalacje nawiązujące do historii tego miejsca; wyeksponowane zostaną też gruzy przedwojennej Warszawy, a na szczycie, na który prowadzić będzie ścieżka edukacyjna, powstanie platforma widokowa), uroczystości z Kopca Powstania Warszawskiego zostały przeniesione do parku Dreszera. I właśnie tam 1 sierpnia zapłonął symboliczny Ogień Pamięci. W każdą niedzielę o godzinie 17, aż do 2 października, czyli dnia, w którym powstanie upadło, właśnie tu, pod pomnikiem „Mokotów Walczący” przez symboliczne 63 minuty (Powstanie Warszawskie trwało 63 dni) będzie wystawiony symboliczny posterunek honorowy. Przy pomniku trwać będzie Straż Miejska, Wojsko Polskie, Policja Państwowa.

Park Dreszera jest ściśle związany z Powstaniem Warszawskim – miejsce to znajdowało się w centrum walk. W sierpniu i we wrześniu 1944 stanowiło pierwszą linię obrony – najpierw od północy, później od południa. Podczas powstania i po II wojnie światowej park gen. Gustawa Orlicz-Dreszera był jednym z największych tymczasowych cmentarzy. Od wielu lat to właśnie tam, przed pomnikiem „Mokotów Walczący" miasto rozpoczyna oficjalne obchody upamiętniające kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego.

Kopiec Powstania Warszawskiego, choć w tym roku wyłączony z tych powstańczych uroczystości, będzie obecny symbolicznie w parku Dreszera w postaci wystawy poświęconej niezwykłej historii Kopca oraz uroczystościom, które do tej pory tam się odbywały. Wystawę przygotowaną przez Straż Miejską będzie można też zobaczyć w mokotowskim domu kultury oraz w Domu Powstańca. W planach jest też jej prezentacja na Dworcu Centralnym. Do obejrzenia jest 15 tablic o wymiarach 70 cm na 100 cm, przedstawiających liczne uroczystości związane z Powstaniem Warszawskim, które odbywały się tam w poprzednich latach.

Straż Miejska pamięta.
Cześć i chwała Bohaterom!


 • 2021_08_powstanie_dreszera_01
 • 2021_08_powstanie_dreszera_02
 • 2021_08_powstanie_dreszera_03
 • 2021_08_powstanie_dreszera_04
 • 2021_08_powstanie_dreszera_05
 • 2021_08_powstanie_dreszera_06
 • 2021_08_powstanie_dreszera_07
 • 2021_08_powstanie_dreszera_08
 • 2021_08_powstanie_dreszera_09
 • 2021_08_powstanie_dreszera_10
 • 2021_08_powstanie_dreszera_11
 • 2021_08_powstanie_dreszera_12
 • 2021_08_powstanie_dreszera_13
 • 2021_08_powstanie_dreszera_14
 • 2021_08_powstanie_dreszera_15
 • 2021_08_powstanie_dreszera_16
 • 2021_08_powstanie_dworkowa_01
 • 2021_08_powstanie_dworkowa_02
 • 2021_08_powstanie_dworkowa_03
 • 2021_08_powstanie_dworkowa_04
 • 2021_08_powstanie_dworkowa_05
 • 2021_08_powstanie_dworkowa_06
 • 2021_08_powstanie_godzina_w_01
 • 2021_08_powstanie_godzina_w_02
 • 2021_08_powstanie_godzina_w_03
 • 2021_08_powstanie_muzeum_01
 • 2021_08_powstanie_muzeum_02
 • 2021_08_powstanie_muzeum_03
 • 2021_08_powstanie_muzeum_04
 • 2021_08_powstanie_muzeum_05
 • 2021_08_powstanie_muzeum_06
 • 2021_08_powstanie_muzeum_07
 • 2021_08_powstanie_muzeum_08
 • 2021_08_powstanie_muzeum_09
 • 2021_08_powstanie_wystawa_01
 • 2021_08_powstanie_wystawa_02
 • 2021_08_powstanie_wystawa_03
 • 2021_08_powstanie_wystawa_04
 • harcerka_straznik11
 • harcerka_straznik3
 • harcerka_straznik8
 • harcerka_straznik9