Tarcza herbowa Straży Miejskiej- na granatowym tle u góry napis "Straż miejska", na dole "Warszawa" - między nimi herb WarszawyPrzepraszam za zamieszczenie fotografii ilustrującej informację o ujęciu mężczyzny, który spacerował w negliżu pod PKiN. Ta publikacja w takiej formie nie powinna była się pojawić. Uważam, że jest to niedopuszczalne.

Z osobą odpowiedzialną została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca.
Jeszcze raz przepraszam za zaistniałą sytuację i zapewniam, że w przyszłości tego typu zdarzenia nie będą miały miejsca.

Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Zbigniew Leszczyński