Goście z Torunia w towarzystwie warszawskich strażników miejskichNawet jeśli wykonuje się swoją pracę bardzo dobrze, zawsze warto podpatrywać, jak to samo robią inni. We wtorek 15 czerwca Straż Miejską m.st. Warszawy odwiedzili goście ze Straży Miejskiej w Toruniu.

Celem wizyty była przede wszystkim wymiana zawodowych doświadczeń. Goście z Torunia zapoznali się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami, które stosowane są w Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Dowiedzieli się, jak wyglądał proces ich wdrażania, odwiedzili Centralne Stanowisko Kierowania, które każdego dnia przyjmuje ponad 1000 zgłoszeń od mieszkańców i na bieżąco monitoruje realizację interwencji. Naczelnik Wydziału d.s. Wykroczeń Małgorzata Giga przedstawiła kompleksowy system prowadzenia spraw, zwracając uwagę na elektroniczne systemy przekazywania informacji. Strażnicy z Torunia odwiedzili także Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego zlokalizowane na terenie kompleksu przy ul. Sołtyka.

  • 2021_06_sm_torun_01
  • 2021_06_sm_torun_02
  • 2021_06_sm_torun_03
  • 2021_06_sm_torun_04