Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Infografika dotycząca nowych przepisów- po lewej nagłówek "Bezpieczniejsi" z rysunkiem samochodu przed przejściem dla pieszych i pieszego wchodzącego na pasy, niżej napis "Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem już przy wchodzeniu na przejście"; po prawej nagłówek "Odpowiedzialni" z rysunkiem pieszej przechodzącej przez jezdnię i wpatrzoną w telefon, niżej napis "Przechodząc przez telefon nie wolno korzystać z telefonu ani innego urządzenia, które utrudnia obserwację drogi". Dziś wchodzą w życie nowe przepisy mające wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Przekraczający ulice mają być bezpieczniejsi i… bardziej odpowiedzialni.
Przepisy te nakładają nowe obowiązki zarówno na kierujących pojazdami, jak i na pieszych.

Bezpieczniejsi

Ustawodawca zwiększa ochronę przekraczających jezdnie poprzez zapewnienie pierwszeństwa już nie tylko osobom znajdującym się na przejściu (jak było dotąd), ale również tuż przed nim.

Znowelizowany art. 26 Prawa o ruchu drogowym nakazuje kierującym pojazdami zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwolnienie do takiej prędkości, by znajdujący się na przejściu, ale także wchodzący dopiero na nie pieszy, nie był zagrożony.

„Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.”
(art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym)

Warto przy tym zaznaczyć, że zasada ta nie dotyczy kierujących tramwajami, których - ze względu na inercję tego ciężkiego pojazdu – obowiązują przepisy we wcześniejszym brzmieniu. Jednak prowadzący tramwaj ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na pasach.

„Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.”
(art. 26 ust. 1a Prawa o ruchu drogowym)

Odpowiedzialni

Dużym błędem byłoby jednak uznanie, że prawo czyni tym samym pieszego „świętą krową”. Wręcz przeciwnie. Obowiązujące dotąd zakazy – np. wchodzenia na jezdnię przed jadący pojazd czy nieuzasadnionego zwalniania podczas jej przekraczania nadal obowiązują.

Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; 3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (…)
(art. 14. Prawa o ruchu drogowym)

Bezpieczniejsi i bardziej odpowiedzialni – czyli bez nosa w telefonie

Wchodząca w życie 1 czerwca nowelizacja nakłada także na pieszych nowe obostrzenie. Co ważne – dotyczy ono przekraczania jezdni za równo na pasach, jak i w każdym innym miejscu. Zakazuje ona mianowicie przekraczania jezdni „z nosem w telefonie” lub innym urządzeniu elektronicznym, które ograniczałoby pieszemu możliwość oceny sytuacji w ruchu drogowym.

Zabrania się:
(…)
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
(art. 14. pkt 8) Prawa o ruchu drogowym)

Co grozi

Razem z pojawianiem się nowych przepisów zwykle pojawia się pytanie o kary.

Wykroczenia powstające w wyniku złamania nowych przepisów – zarówno przez kierujących, jak i pieszych – należy uznać za poważne, co znajduje odbicie w wysokości przewidzianych mandatów karnych nawet do 500 zł.

Jednak najpoważniejszą konsekwencją lekceważenia przepisów na drodze jest… wypadek oraz jego ewentualne skutki dla zdrowia lub nawet życia.

Infografika dotycząca nowych przepisów- po lewej nagłówek "Bezpieczniejsi" z rysunkiem samochodu przed przejściem dla pieszych i pieszego wchodzącego na pasy, niżej napis "Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem już przy wchodzeniu na przejście"; po prawej nagłówek "Odpowiedzialni" z rysunkiem pieszej przechodzącej przez jezdnię i wpatrzoną w telefon, niżej napis "Przechodząc przez telefon nie wolno korzystać z telefonu ani innego urządzenia, które utrudnia obserwację drogi".

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy