2020 08 kontrola infrastruktury 01To była wyjątkowo długa przerwa – wprawdzie nie od zajęć szkolnych, ale od uczęszczania do niej – już tak. Stołeczni strażnicy miejscy szczegółowo sprawdzają więc czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wtargnięcie na jezdnię, stan nawierzchni chodników w pobliżu szkół. Powrót do szkoły, zwłaszcza po tak długiej pauzie, musi być bezpieczny.

W trakcie kontroli strażnicy zwracają uwagę na wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Najczęściej konieczne jest odnowienie znaków poziomych na przejściach dla pieszych, które w wyniku działania warunków atmosferycznych oraz intensywnej eksploatacji ulegają zatarciu. W takich przypadkach konieczne jest jak najszybsze odświeżenie i odmalowanie. Niekiedy należy również odsłonić znaki, które zostały zasłonięte przez gałęzie drzew. Strażnicy miejscy kontrolują również tereny bezpośrednio przyległe do obiektów szkolnych, na których znajdują się boiska i place zabaw.

W każdym przypadku, kiedy stwierdzamy nieprawidłowości, powiadamiamy zarządcę terenu, aby jak najszybciej je usunął. Później sprawdzamy, czy usterki, zwłaszcza te zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu, zostały usunięte przez osoby do tego zobligowane - mówi Andrzej Furmańczyk, kierownik Referatu Szkolnego VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem funkcjonariusze warszawskiej Straży Miejskiej będą również pomagać uczniom bezpiecznie dotrzeć do szkoły – pomogą w przechodzeniu przez najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół.

  • 2020_08_kontrola_infrastruktury_01
  • 2020_08_kontrola_infrastruktury_02
  • 2020_08_kontrola_infrastruktury_03
  • 2020_08_kontrola_infrastruktury_04
  • 2020_08_kontrola_infrastruktury_05