2020 02 kontrole smog 05W ubiegły weekend, reagując na liczne prośby o interwencje wpływające od mieszkańców, strażnicy z Referatu ds. Ochrony Środowiska przeprowadzili wzmożone kontrole w dwóch wybranych dzielnicach Warszawy: Wawer i Białołęka. Szczegółowe kontrole dotyczyły tego, co wydobywa się z kominów kontrolowanych posesji, a także gospodarki odpadami przez właścicieli nieruchomości.

Podczas działań strażnicy informowali, czym można a czym nie można palić w piecach, rozmawiali z właścicielami domów o zagrożeniach zdrowotnych wynikających ze spalania zabronionych substancji. Przekazali dziesiątki ulotek z materiałami informacyjnymi. Wyjaśniali, że trując otoczenie trujemy przede wszystkim siebie. Edukacja, a nie karanie, jest najważniejszym zadaniem przy tego typu akcjach. W wyniku weekendowych kontroli funkcjonariusze nałożyli 1 mandat, zastosowali 3 pouczenia oraz sporządzili 18 protokołów kontroli.

Podobne akcje kontrolne będą prowadzone cyklicznie i miejmy nadzieję, że zamienią podejście do spalania trujących substancji i dbania o wspólne dobro jakim jest czyste powietrze.


  • 2020_02_kontrole_smog_01
  • 2020_02_kontrole_smog_02
  • 2020_02_kontrole_smog_03
  • 2020_02_kontrole_smog_04
  • 2020_02_kontrole_smog_05
  • 2020_02_kontrole_smog_06
  • 2020_02_kontrole_smog_07
  • 2020_02_kontrole_smog_08