2020 01 przekazanie radiowozow 01Pięć nowych radiowozów z napędem elektrycznym otrzymała dzisiaj Straż Miejska m.st. Warszawy. Ekologiczne samochody, które zakupiło miasto, będą wykorzystywane na co dzień przez strażników miejskich z Ekopatrolu. Uroczyste przekazanie kluczyków przez prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego odbyło się na dziedzińcu ratusza przy pl. Bankowym.

Ekopatrol Straży Miejskiej m.st Warszawy w tym roku będzie obchodził 20-lecie istnienia. Obecnie działa w strukturze Oddziału Ochrony Środowiska. Pracujący w nim funkcjonariusze zapobiegają między innymi bezdomności zwierząt oraz przeciwdziałają zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z pozostawieniem zwierząt domowych bez opieki. Udzielają też pomocy zwierzętom chorym, rannym, dzikim, egzotycznym, wolno żyjącym. W trakcie wykonywania codziennych zadań funkcjonariusze z Referatu ds. Ekologicznych wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt.

Realizacja tych zadań jest uzależniona od możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu, w tym ze sprawnego transportu umożliwiającego szybkie podjęcie interwencji.
Zakup samochodów marki renault kangoo ZE został sfinansowany z budżetu m.st. Warszawy.
Z roku na rok rośnie uznanie mieszkańców stolicy dla działań podejmowanych przez Ekopatrol, który w większości przypadków jako pierwszy pomaga zwierzętom w mieście. W 2019 roku strażnicy z Ekopatrolu przeprowadzili 17 636 interwencji dotyczących zwierząt.

  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_01
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_02
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_03
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_04
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_05
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_06
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_07
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_08
  • 2020_01_przekazanie_radiowozow_09