2019 10 upm wola 02W nawiązaniu do wpisu Pani Joanny Szczepkowskiej, opublikowanego 31 grudnia na Facebooku i odnoszącym się do sytuacji związanej z pomocą mężczyźnie potrzebującemu pomocy, straż miejska informuje, że zamieszczone we wpisie informacje dotyczące działań straży miejskiej nie są prawdziwe.

W opisanej przez Panią Joannę Szczepkowską sytuacji dotyczącej wezwania patrolu straży miejskiej do osoby znajdującej się 30 grudnia przy ulicy Lipskiej informujemy, że interwencja została przyjęta do realizacji przez operatora numeru alarmowego 986 o godzinie 18:22. Dyspozytor straży miejskiej niezwłocznie zadysponował patrol do realizacji zgłoszenia.

W trakcie oczekiwania na przyjazd patrolu straży, osoba zgłaszająca zatrzymała przypadkowo znajdujący się w pobliżu patrol policji. Policjanci kanałem radiowym odwołali będący już w drodze patrol straży miejskiej – poinformowali dyspozytora numeru alarmowego 986, że przejmują interwencję.

Z całą stanowczością podkreślamy więc, że opublikowana na Facebooku informacja o tym, że strażnicy odmówili przyjazdu i udzielenia pomocy jest nieprawdziwa.

W poniedziałek 30 grudnia straż miejska udzieliła pomocy 12 osobom bezdomnym i potrzebującym. Każde wezwanie dotyczące osoby bezdomnej lub wezwanie związane z zagrożeniem życia jest przez nas traktowane priorytetowo.
Każdego dnia stołeczni strażnicy miejscy pomagają dziesiątkom osób bezdomnych i potrzebujących. W Warszawie od lat prowadzą liczne działania pomocowe – patrole codziennie kontrolują m.in. miejsca przebywania bezdomnych, dowożą im ciepłe posiłki i napoje, każdego tygodnia wyjeżdża na miasto Uliczny Patrol Medyczny, w którym służbę pełnią m.in. ratownicy medyczni ze straży miejskiej, co roku prowadzona jest też zbiórka odzieży i żywności dla potrzebujących.