2019 10 hiena 04Bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarze, ograniczenie przypadków kradzieży i dewastacji, przestrzeganie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, kontrola legalności ulicznego handlu – to zadania strażników miejskich, którzy już teraz zaczynają częściej patrolować okolice warszawskich nekropolii. Ruszają działania „Znicz” i „Hiena”.

Stop cmentarnym hienom

Wieńce, kwiaty, znicze czy wartościowe elementy nagrobków wciąż stanowią łakomy kąsek dla tzw. cmentarnych hien, które w okresie Wszystkich Świętych zaczynają „grasować” po cmentarzach w poszukiwaniu okazji.
Aby ograniczyć przypadki kradzieży, dewastacji, czy zakłócania porządku publicznego na terenie i w pobliżu cmentarzy, w pierwszych dniach listopada patrole straży miejskiej będą obecne na cmentarzach przez cała dobę. Działania będą intensyfikowane w godzinach wieczorno-nocnych, kiedy to najczęściej dochodzi do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, kradzieży czy rozbojów. W godzinach wieczorno-nocnych pracę strażnikom ułatwiać będą noktowizory.
Funkcjonariusze apelują, aby osoby odwiedzające cmentarze zachowały szczególną ostrożność w trakcie porządkowania grobów, nie pozostawiały bez nadzoru torebek, portfeli, dokumentów, a jeśli będą świadkami niepokojących sytuacji – by powiadomiły odpowiednie służby.

Bezpiecznie w drodze na cmentarze

Równolegle z działaniami „Hiena” ruszają działania „Znicz” – w ich ramach funkcjonariusze zadbają m.in. o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, utrzymanie drożności ciągów pieszych i jezdni. Strażnicy miejscy będą również patrolować okolice wytypowanych węzłów komunikacyjnych.
Przypominamy, aby w okresie Wszystkich Świętych kierowcy nie jeździli „na pamięć”. Należy zwracać szczególną uwagę na wprowadzone w tym okresie zmiany w organizacji ruchu, w tym wyłączenia z parkowania. Funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować w przypadkach niestosowania się przez kierujących do wprowadzonych zmian.
Strażnicy miejscy już sprawdzają, czy m.in. w pobliżu cmentarzy nie dochodzi do samowolnego zajmowania terenu przez handlujących. Działania strażników mają nie tylko egzekwować przepisy dotyczące handlu, ale także nie dopuścić do sytuacji, kiedy nielegalne stoiska będą tamowały ruch pieszych i pojazdów. Intensywne działania kontrolne maja też utrudnić ewentualne próby ponownego wprowadzenia do sprzedaży kwiatów lub zniczy pochodzących z kradzieży.
Straż miejska przypomina, że osoby planujące prowadzenie handlu okolicznościowego, w tym w rejonie stołecznych nekropolii, muszą uzyskać zgodę na zajęcie terenu i posiadać przy sobie stosowną decyzję. Stoiska handlowe mogą być rozstawiane tylko w miejscu wskazanym przez zarządcę, zgodnie z przewidzianym metrażem wyznaczonym pod stoisko. Osoby prowadzące sprzedaż powinny posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Właściciele stoisk handlowych są odpowiedzialni również za stan czystości na zajmowanym terenie – po świętach strażnicy sprawdzą, czy prowadzący sprzedaż uporządkowali miejsce, które zajmowali.
Działania „Znicz” i „Hiena” potrwają do 4 listopada.

Straż miejska przypomina:

- w trakcie prac porządkowych nie pozostawiaj wartościowych przedmiotów bez nadzoru
- nie pozostawiaj wartościowych przedmiotów w samochodzie
- zabierz ze sobą tylko niezbędną kwotę i dokumenty, które staraj się umieścić w wewnętrznych kieszeniach odzieży
- zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby starsze
- zapoznaj się z wprowadzonymi czasowymi zmianami w organizacji ruchu
- sprawdź wcześniej, gdzie znajdują się wyznaczone parkingi w rejonie nekropolii i parkuj tylko w miejscach do tego wyznaczonych
- jeśli jest to możliwe, skorzystaj z komunikacji zbiorowej

  • 2019_10_hiena_01
  • 2019_10_hiena_02
  • 2019_10_hiena_03
  • 2019_10_hiena_04
  • 2019_10_hiena_05
  • 2019_10_hiena_06
  • 2019_10_hiena_07