2019 09 swieto strazy 01Ślubowanie nowo przyjętych strażników miejskich, awanse, wyróżnienia, dyplomy, wiele ciepłych słów uznania dla niełatwej pracy, wiele razy powtarzane słowo „dziękuję”. 

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, 

Ślubuję chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi,
Ślubuję przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej,
Ślubuję dbać o etykę i dobre imię służby.
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”

/Rota ślubowania strażników miejskich/

W środę 11 września przy ul. Sołtyka odbyły się uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej. To dla strażników miejskich ważny i wzruszający dzień
Na uroczyste obchody, które odbyły się przy ul. Sołtyka, przybyli m. in. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, przedstawiciele rady m.st. Warszawy, środowisk powstańczych, służb i formacji mundurowych, duchowieństwa oraz samorządu.

- Cieszy mnie, że Wasza praca jest dostrzegana i doceniana nie tylko przez waszych przełożonych, ale przede wszystkim przez mieszkańców, którym służycie. Najlepszym tego dowodem są tegoroczne wyniki Barometru Warszawskiego. Aż 92% mieszkańców dobrze oceniło stan bezpieczeństwa w mieście. To również Wasza zasługa – efekt Waszej ciężkiej pracy. Cieszę się, że aż 68% badanych dobrze ocenia pracę naszej formacji. To wspaniały wynik, który świadczy nie tylko o zaufaniu, ale też o tym, że jesteście profesjonalistami. Dziękuję Wam za to – powiedział podczas uroczystości Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew Leszczyński. Podziękował również wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie, poświęcenie i realizowanie powierzonych zadań służbowych.
Zwrócił się również do strażników, którzy tego dnia składali przysięgę: - Chciałbym, abyście zawsze pamiętali słowa złożonej przysięgi i kierowali się zasadami prawa i etyki. Pamiętajcie, że wypowiedziane przez Was dzisiaj słowa ślubowania, stanowią kanon etyki zawodowej strażnika miejskiego.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nowo przyjęci funkcjonariusze, którzy zasilili szeregi formacji. Jak co roku, najlepsi pracownicy (51 osób) otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaczenia „Zasłużony dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy”. Wyróżnieni nimi zostali pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpływają na rozwój formacji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy awansowało na wyższe stanowiska.
Medalem „Za ofiarność i odwagę”, który jest polskim cywilnym odznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezydenta RP osobom, które niosą pomoc innym, narażając własne życie, zostali odznaczeni funkcjonariusze, którzy w styczniu tego roku na warszawskim Zaciszu uratowali ludzi z płonącego budynku. Medal, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Specjalne podziękowania trafiły również na ręce: strażników, którzy w ostatnim roku zasłużyli się skutecznymi działaniami zakończonymi uratowaniem ludzkiego życia i zdrowia, funkcjonariuszy z „Ulicznego Patrolu Medycznego”, którzy świadczą pomoc medyczną na rzecz osób bezdomnych, strażników z Referatu Profilaktyki zaangażowanych w tworzenie „Teatru na Straży” oraz na ręce funkcjonariuszy z Kompanii Reprezentacyjnej, która w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia.

Wyróżnieniem honorowym podczas uroczystości został odznaczony Pan Zbigniew Galperyn, Wiceprezes Zarządu Związku Powstańców Warszawskich. Otrzymał je z rąk Prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Komendanta Straży Miejskiej Zbigniewa Leszczyńskiego.

- Drodzy funkcjonariusze, to jest specjalny dzień, który chcemy świętować razem z wami – powiedział podczas uroczystości Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. – Dziękuję wam za waszą służbę, ofiarność i za wasz profesjonalizm. Bardzo się cieszę, że wyniki Barometru Warszawskiego są tak dobre dla straży miejskiej. To pokazuje, że warszawiacy doceniają waszą pracę – dodał Prezydent.
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zobaczyli pokaz technik interwencyjnych w wykonaniu strażników z Grupy Pokazowej oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej.

Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych strażnicy swoje święto obchodzą 29 sierpnia. To już tradycja, że z tej okazji pod koniec sierpnia lub w pierwszych dniach września odbywa się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy, najlepsi odbierają nagrody i awanse, a zasłużeni dla naszej formacji są odpowiednio uhonorowani. Nie inaczej było w tym roku, w 28. rocznicę utworzenia formacji.
Straż Miejską w Warszawie powołał w 1991 r. ówczesny prezydent miasta – Stanisław Wyganowski. Pierwszych strażników zatrudniono w listopadzie – było ich wówczas 120. Nad bezpieczeństwem mieszkańców stolicy czuwa dziś ponad 1700 pracowników. W tym roku strażnicy interweniowali już niemal 380 tysięcy razy.

Film z obchodów, przygotowany przez kancelarię Prezydenta Warszawy, można znaleźć TUTAJ:

 • 2019_09_swieto_strazy_01
 • 2019_09_swieto_strazy_02
 • 2019_09_swieto_strazy_03
 • 2019_09_swieto_strazy_04
 • 2019_09_swieto_strazy_05
 • 2019_09_swieto_strazy_06
 • 2019_09_swieto_strazy_07
 • 2019_09_swieto_strazy_08
 • 2019_09_swieto_strazy_09
 • 2019_09_swieto_strazy_10
 • 2019_09_swieto_strazy_11
 • 2019_09_swieto_strazy_12
 • 2019_09_swieto_strazy_13
 • 2019_09_swieto_strazy_14
 • 2019_09_swieto_strazy_15
 • 2019_09_swieto_strazy_16
 • 2019_09_swieto_strazy_17
 • 2019_09_swieto_strazy_18
 • 2019_09_swieto_strazy_19
 • 2019_09_swieto_strazy_20
 • 2019_09_swieto_strazy_21
 • 2019_09_swieto_strazy_22
 • 2019_09_swieto_strazy_23
 • 2019_09_swieto_strazy_24
 • 2019_09_swieto_strazy_25
 • 2019_09_swieto_strazy_26