2019 09 bezpieczna drogaElementy odblaskowe przy ubraniach i plecakach, telefony do kieszeni, pełne skupienie i oczy dookoła głowy - o tym przypominają dziś uczniom strażnicy miejscy - i przypominać będą przez kolejne dwa tygodnie - którzy pełnią dyżur w rejonie najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych i skrzyżowań znajdujących się w rejonie szkół. Trwają działania "Bezpieczna droga do szkoły".

Koniec wakacji i nowy rok szkolny to początek zwiększonego ruchu na ulicach miasta. W bezpiecznym dotarciu do szkoły w pierwszych dniach września pomogą uczniom strażnicy miejscy, którzy wspólnie z policją wytypowali szczególnie niebezpieczne przejścia i skrzyżowania. To w ich rejonie przez pierwsze dni nowego roku szkolnego będą pomagać uczniom w bezpiecznym przechodzeniu przez trudne przejścia i skrzyżowania. Będą też przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta oraz zachęcać do noszenia odblasków.

Pod nadzorem strażników znalazły się newralgiczne miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W kolejnych dniach września będą tam obecni od godziny 7.30. W niektórych miejscach służbę będą pełnili razem z funkcjonariuszami policji. Dodatkowo strażnicy będą przypominać dzieciom podstawowe zasady poruszania się po mieście. Będą zachęcać, by były zaopatrzone w elementy odblaskowe, które zwiększają bezpieczeństwo. Szczególną uwagę zwracać będą na najmłodszych uczniów - tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę ze szkołą i dopiero zapoznają się z drogą do niej. Obecność funkcjonariuszy ma sprawić, że zarówno one, jak i ich rodzice, poczują się pewniej. Wzmożone działania prewencyjne potrwają przez najbliższe dwa tygodnie.

Strażnicy apelują do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność w pobliżu szkół, nie parkowali pojazdów w sposób stwarzający zagrożenie.

Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego strażnicy miejscy skontrolowali infrastrukturę w okolicach kilkuset warszawskich szkół. Sprawdzali m.in. stan oznakowania drogowego, widoczność poziomego oznakowania przejść dla pieszych, stan wygrodzeń i barier oddzielających jezdnię. Dodatkowo zwracali uwagę na stan nawierzchni m.in. boisk i chodników na terenie szkoły. Odnotowane nieprawidłowości, w większości niewielkie, w przypadku infrastruktury drogowej zgłaszali zarządcom dróg oraz dyrektorom placówek - w przypadku zastrzeżeń odnotowanych na terenie szkoły.

2019 09 bezpieczna droga