2019 08 kontrole szkolne 02Droga do szkoły musi być bezpieczna. "Zebry" mają być odmalowane, znaki informujące kierowców o bliskości szkoły - dobrze widoczne, a nawierzchnia, po której będą szły dzieci - nieuszkodzona. Trwają sierpniowe kontrole otoczenia kilkuset stołecznych szkół.

Czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wybiegnięcie na jezdnię, stan nawierzchni chodników w pobliżu szkół – takie miedzy innymi elementy podlegają weryfikacji strażników. Działania prowadzone są we wszystkich dzielnicach i dotyczą otoczenia kilkuset stołecznych placówek oświatowych.

- Kontrole są drobiazgowe, a funkcjonariusze zwracają uwagę na wiele elementów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. Ważne jest na przykład, czy przejścia dla pieszych są dobrze widoczne, odmalowane, czy znaki potocznie zwane Agatkami (T-27), mające na celu zwrócenie uwagi kierowców na możliwe spotkanie w tym miejscu na drodze dzieci i związaną z tym konieczność zachowania szczególnej uwagi i koncentracji, są dobrze widoczne, czytelne, nieprzekręcone (co się czasem zdarza) w drugą stronę. Zdarza się też czasami, że konieczne jest odsłonięcie znaków, które zostały zasłonięte przez liście i gałęzie albo celowo zniszczone przez wandali – wyjaśnia Maciej Świątek, naczelnik VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W każdym przypadku, kiedy stwierdzane są nieprawidłowości, strażnicy powiadamiają zarządcę terenu, w którego gestii leży usunięcie usterek.

Działania prowadzone w rejonie szkół nie zakończą się na sierpniowych kontrolach. Strażnicy miejscy z patroli szkolnych przez cały rok będą pracować w rejonie placówek oświatowych, dbając o bezpieczeństwo najmłodszych i reagując w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju nieprawidłowości i zagrożeń, w tym zaniedbań w infrastrukturze przyszkolnej.

Dodatkowo, wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, funkcjonariusze straży miejskiej będą pomagać uczniom bezpiecznie przechodzić przez najbardziej zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół. Obecność funkcjonariuszy w pobliżu wytypowanych wspólnie z policją przejść i skrzyżowań ma poprawić bezpieczeństwo. Oprócz tego strażnicy udzielać będą idącym do szkoły dzieciom praktycznych rad i wskazówek, przypomną zasady prawidłowego przechodzenia przez tzw. zebrę. Celem tych wzmożonych działań prewencyjnych będzie minimalizowanie zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w drodze do szkoły oraz zadbanie o to, aby uczniowie, zwłaszcza ci najmłodsi, utrwalili sobie nawyk prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach dużego miasta.

  • 2019_08_kontrole_szkolne_01
  • 2019_08_kontrole_szkolne_02
  • 2019_08_kontrole_szkolne_03
  • 2019_08_kontrole_szkolne_04
  • 2019_08_kontrole_szkolne_05