2019 08 powstania slaskie 0116 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze z trzech powstań śląskich. Pamięć uczestników walk o przyłączenie Śląska do Polski uczcili na Powązkach strażnicy miejscy.

W Roku Powstań Śląskich, ustanowionym przez Sejm RP, 20 sierpnia w kwaterze Powstańców Śląskich na cmentarzu Wojskowym w Warszawie, strażnicy miejscy z Referatu Zabezpieczeń złożyli znicze na grobach uczestników patriotycznych zrywów.

Na mocy traktatu wersalskiego po I wojnie światowej zarządzono plebiscyty, podczas których ludność miała się wypowiedzieć na temat przynależności ziem pogranicza polsko-niemieckiego do jednego z tych krajów. Głosowanie poprzedzone było szeroko zakrojoną akcją propagandową, ale także działaniami zbrojnymi - jeszcze przed terminem plebiscytu wybuchły dwa powstania Polaków domagających się włączenia Śląska do nowo powstałego państwa polskiego - pierwsze 16 sierpnia 1919 roku, drugie rok później - w nocy z 19 na 20 sierpnia. Ostatnie, już po przegranym przez Polskę głosowaniu, rozpoczęło się 2 maja 1921 roku. Jedynie drugie z nich przyniosło zwycięstwo, pozostałe zakończyły się klęską zwolenników polskości na Śląsku. Jednocześnie wobec nich władze niemieckie rozpoczęły akcje odwetowe, bojkotując polskich działaczy i stosując represje wobec nich i ich organizacji.

  • 2019_08_powstania_slaskie_01
  • 2019_08_powstania_slaskie_02
  • 2019_08_powstania_slaskie_03
  • 2019_08_powstania_slaskie_04
  • 2019_08_powstania_slaskie_05
  • 2019_08_powstania_slaskie_06
  • 2019_08_powstania_slaskie_07
  • 2019_08_powstania_slaskie_08
  • 2019_08_powstania_slaskie_09