2019 06 insec 0112 czerwca  Straż Miejska m.st. Warszawy była jednym z uczestników Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC, która odbyła się w Sangate Hotel Airport.

Podczas konferencji przedstawiciele zaproszonych służb zaprezentowali i wyjaśnili wkład, jaki służby te wnoszą do utrzymania i poprawy ochrony bezpieczeństwa na terytorium RP.
Komendant Straży Miejskiej wykazał, że bez wątpienia strażnicy miejscy w wielu sytuacjach podejmują działania i ujawniają obcokrajowców nielegalnie przebywających w Polsce. Omówił taktyki podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy straży wobec obcokrajowców, którzy dopuszczają się wykroczeń lub przestępstw. Wskazał na coraz lepszą współpracę miedzy poszczególnymi służbami i zaakcentował, że ta współpraca jest niezbędna w celu utrzymania bezpieczeństwa.

Po zakończeniu pierwszego panelu konferencji na macie treningowej w sali konferencyjnej strażnicy zaprezentowali techniki i taktykę podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i obronę przed niebezpiecznym narzędziem oraz inne techniki mające swoje korzenie w różnych sztukach walki.

Podczas drugiego panelu Zastępca Komendanta Zbigniew Włodarczyk zaprezentował i omówił nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje warszawska straż miejska. Podkreślił, że efektywność działania formacji jest w dużej mierze zasługą posiadania takiego sprzętu i że straż miejska jest otwarta na nowinki technologiczne, które mogą służyć w poprawie skuteczności działania. Zaprezentował mobilne laboratorium - pojazd popularnie nazwany smogowozem, który został wyposażony w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny oraz specjalne i nowoczesne analizatory. Komendant podkreślił, że drony wyposażone w specjalny sprzęt kontrolno-pomiarowy potwierdziły już swoją skuteczność w wykrywaniu nieprawidłowości spalania zakazanych paliw lub odpadów w piecach.

Na zewnątrz strażnicy prezentowali i wyjaśniali, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, uczyli resuscytacji na fantomie i prezentowali sposób obsługi defibrylatora AED, służącego do przywrócenia czynności życiowych.
Na stanowisku edukacyjnym dzieci biorące udział w imprezie rozwiązywały krzyżówki, rebusy. Osoby odwiedzające nasze stanowiska brały udział w konkursach wiedzy lub konkurencjach sprawnościowych. Dla dzieci i młodzieży był przygotowany specjalny rowerowy tor przeszkód.

Oprócz straży miejskiej w konferencji INSEC wzięły udział inne formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę granic, w tym Straż Graniczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojska Obrony Terytorialnej, Służba Więzienna.

  • 2019_06_insec_01
  • 2019_06_insec_02
  • 2019_06_insec_03
  • 2019_06_insec_04
  • 2019_06_insec_05
  • 2019_06_insec_06
  • 2019_06_insec_07
  • 2019_06_insec_08
  • 2019_06_insec_09
  • 2019_06_insec_10