2019 06 place zabaw 01Z roku na rok poprawia się stan warszawskich placów zabaw – oceniają strażnicy miejscy. Strażnicze kontrole prowadzone są od 12 lat.

Kontrole placów zabaw to jeden z priorytetów Oddziałów Terenowych straży. Ruszają zanim cieplejsze dni zachęcą dzieci i rodziców do dłuższych spacerów. Do skontrolowania jest około 900 dziecięcych ogródków. „Rejonowi” sprawdzają stan techniczny urządzeń i ogrodzeń, estetykę (chodzi o akty wandalizmu), sposób korzystania z obiektów oraz czystość. Przy okazji prowadzone są też kontrole plenerowych siłowni.

Do końca maja sprawdzono ponad 350 obiektów. Zaledwie 10 sytuacji wymagało interwencji zarządców obiektów. Rejonowi oceniają, że stan placów zabaw z roku na rok się poprawia. Powstaje coraz więcej nowoczesnych obiektów, wyposażonych w bezpieczną wykładzinę i atestowane zabawki. Starsze urządzenia zastępowane są nowymi lub naprawiane. Co roku też zarządcy, których nie stać na utrzymanie ogródków dziecięcych, decydują się na demontaż i zmieniają przeznaczenie terenu.

Stosunkowo najczęściej zastrzeżenia budzi stan czystości placów zabaw. Dotyczy to zwykle nieogrodzonych obiektów starego typu. Zdarza się, że administrator zapomina o ujęciu placyku w obowiązkach firmy sprzątającej. Z raportów pokontrolnych wynika też, że w niektórych miejscach nieogrodzone piaskownice bywają traktowane jak śmietnik lub… psia toaleta.

Niekiedy ogródek staje się ulubionym miejscem nocnych libacji okolicznych „koneserów piwa”, o czym niechlubnie świadczą pozostawione puszki i butelki. Celem eliminowania przejawów demoralizacji, takie miejsce obejmowane są baczniejszą obserwacją.

Kontroli podlega też stan techniczny urządzeń. Pod wpływem zimowej aury, upływającego czasu i zwyczajnego użycia niektóre z nich stają się niefunkcjonalne, niebezpieczne lub brudzące.

Czasem dochodzi do aktów wandalizmu. Na huśtawkach, piaskownicach, czy drabinkach pojawiają się np. hasła wyrażające sympatię lub niechęć do określonej grupy społecznej czy zawodowej, deklaracje wierności barwom klubów sportowych czy miłosne wyznania. Poza wpływem na estetykę, niektóre z tych „upiększeń” zawierają treści niecenzuralne. Na bieżąco powinny być też usuwane ogłoszenia i naklejki.

Wskazania pokontrolne są przekazywane zarządcom placów zabaw, a po kilku dniach strażnicy sprawdzają ich realizację.

Straż Miejska prowadzi serwis poświęcony placom zabaw. Obiekty oznaczane są na specjalnie przygotowanej mapie. Klikając w ikonkę można podejrzeć wyposażenie placyku w interesującej nas lokalizacji. Plan jest aktualizowany każdorazowo po zakończeniu kontroli. Serwis dostępny jest pod tym linkiem.

Każdy zarządca nieruchomości, a także osoba prywatna może zwrócić się do Straży Miejskiej z prośbą o kontrole placu zabaw czy plenerowej siłowni, dzwoniąc pod numer alarmowy: 986.

 • 2019_06_place_zabaw_01
 • 2019_06_place_zabaw_02
 • 2019_06_place_zabaw_03
 • 2019_06_place_zabaw_04
 • 2019_06_place_zabaw_05
 • 2019_06_place_zabaw_06
 • 2019_06_place_zabaw_07
 • 2019_06_place_zabaw_08
 • 2019_06_place_zabaw_09
 • 2019_06_place_zabaw_10
 • 2019_06_place_zabaw_11
 • 2019_06_place_zabaw_12
 • 2019_06_place_zabaw_13
 • 2019_06_place_zabaw_14
 • 2019_06_place_zabaw_15