2019 05 wisla patrol 03W związku z przechodzącą przez Warszawę falą kulminacyjną na Wiśle apelujemy o zachowanie rozsądku i bezpieczne zachowania w pobliżu rzeki.

Straż Miejska bierze czynny udział w patrolowaniu brzegów Wisły. W dyspozycji służb pozostaje wyposażenie mobilnych laboratoriów pomiarowych: kamery na wysięgnikach i drony, które będą monitorować stan wód i okolice rzeki. Strażnicy będą też patrolować brzegi Wisły.

Od poniedziałkowego wieczoru zamknięte są bulwary wiślane, dla własnego bezpieczeństwa nie należy też podchodzić do zagrożonych obszarów na terenie prawobrzeżnej Warszawy. Bezwzględnie trzeba też stosować się do zaleceń służb dotyczących bezpieczeństwa i wstępu na wały.

 • 2015_05_wisla_fala
 • 2019_05_dron
 • 2019_05_wisla_monitoring_01
 • 2019_05_wisla_monitoring_02
 • 2019_05_wisla_patrol_01
 • 2019_05_wisla_patrol_02
 • 2019_05_wisla_patrol_03
 • 2019_05_wisla_patrol_04
 • 2019_05_wisla_patrol_05
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_01
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_02
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_03
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_04
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_05
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_06
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_07
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_08
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_09
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_11
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_12
 • 2019_05_wisla_stan_alarmowy_13