2019 04 droga krzyzowa 01Kompania honorowa i funkcjonariusze Oddziału Specjalistycznego Straży Miejskiej m.st. Warszawa wzięli udział w procesji XXV Centralnej Drogi Krzyżowej.

Procesja, której przewodniczył arcybiskup warszawski kardynał Kazimierz Nycz, wystartowała punktualnie o godzinie 20:00 spod kościoła św. Anny. Trasa wiodła następnie ulicą Senatorską do pl. Teatralnego, Wierzbową do pl. Piłsudskiego, pod Grób Nieznanego Żołnierza, ulicą Tokarzewskiego przy kurii ordynariatu polowego Wojska Polskiego, a dalej Krakowskim Przedmieściem – od hotelu Bristol z powrotem do kościoła św. Anny, gdzie kardynał Nycz wygłosił do wiernych słowo pasterskie.

Przez całą trasę procesji arcybiskupowi Warszawy towarzyszyła Kompania Honorowa Straży Miejskiej. W trakcie liturgii strażnicy z Oddziału Specjalistycznego wspólnie ze studentami przenieśli też krzyż między III i IV stacją Drogi, czyli od skrzyżowania Senatorskiej i Moliera pod kościół Środowisk twórczych usytuowany na pl. Teatralnym.
Podczas obchodów Centralnej Drogi Krzyżowej, krucyfiks niosą w procesji różne grupy społeczne i zawodowe. W tym roku, oprócz strażników i studentów, byli to m.in. księża, siostry zakonne, policjanci, strażacy, rzemieślnicy i rajcy warszawscy.


  • 2019_04_droga_krzyzowa_01
  • 2019_04_droga_krzyzowa_02
  • 2019_04_droga_krzyzowa_03
  • 2019_04_droga_krzyzowa_04
  • 2019_04_droga_krzyzowa_05
  • 2019_04_droga_krzyzowa_06