2019 03 szkolenie eko 0128 marca przy ulicy Wawelskiej 52/54 odbyło się szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych : Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody. Na zaproszenie Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uczestniczyli w nim Kierowniczka Referatu Ekologicznego Agata Bitnerowska oraz jej zastępca straszy inspektor Dariusz Młodziankowski.

Głównym celem szkolenia było podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody, poprawa koordynacji ich działań oraz ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody. Prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy z Ekoptrolu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przedstawiono kompetencje straży miejskiej w zakresie naruszenia prawa z zakresu ochrony przyrody i ustawy o ochronie zwierząt. Strażnicy opowiedzieli także o własnych doświadczeniach z działań w terenie oraz uczestniczyli w dyskusji.

  • 2019_03_szkolenie_eko_01
  • 2019_03_szkolenie_eko_02
  • 2019_03_szkolenie_eko_03