2019 03 marzanna 08Pierwszy dzień wiosny, w szkolnej tradycji zwany dniem wagarowicza, zakończył się podjęciem 152 interwencji wobec nieletnich uczniów

„Dopiero zaczynamy pić, więc jesteśmy całkowicie trzeźwi” – usłyszeli od młodych ludzi strażnicy miejscy z VI Oddział Terenowego, którzy patrolowali rejon Wybrzeża Helskiego. Siedzący na plaży pod mostem Śląsko-Dąbrowskim młodzi ludzie pili piwo. Podczas legitymowania okazało się, że są to nieletni uczniowie. Skąd wzięli alkohol? Przyznali się strażnikom, że o zakup piwa poprosili przypadkowego bezdomnego - to stara "śpiewka" nieletnich, którzy zostali przyłapania na gorącym uczynku.

Tuż przed południem strażnicy miejscy patrolujący rejon Bulwarów Wiślanych zauważyli na wysokości ulicy Wioślarskiej dwie osoby, które dziwnie się zachowywały na widok zbliżających się strażników. Podczas legitymowania od nastolatków czuć było woń alkoholu. Uczniowie przyznali się do picia wódki. Pustą, siedmiusetmililitrową butelkę po żołądkowej ukryli w plecaku. Również i w tym przypadku alkohol osobom nieletnim kupiła poproszona o to przypadkowa osoba dorosła.

Łącznie w całym mieście strażnicy miejscy, którzy brali udział w prewencyjnej akcji „Wagary” interweniowali wobec 152 nieletnich osób. W zależności od sytuacji i charakteru interwencji, strażnicy powiadamiali szkołę, opiekunów lub policję. Mimo tych zdarzeń w ocenie strażników miejskich dzień wagarowicza był spokojny i bezpieczny. Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.