2019 03 miasteczko 00Zapraszamy do udziału w seminarium „Karta rowerowa bez tajemnic”, które odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.30 w sali widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 201.

Podczas seminarium nastąpi prezentacja filmu „Przepisowy rowerzysta” zrealizowanego przez strażników miejskich z Referatu Profilaktyki na potrzeby zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową.
Uczestnicy otrzymają prezentowane materiały do wykorzystania podczas zajęć z zakresu ruchu drogowego. Podczas seminarium przewidujemy możliwość rozmowy z ekspertami.

Ponadto wystąpią zaproszeni goście z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Spółki Tramwaje Warszawskie i ZDM, którzy zaprezentują swoje działania prowadzone na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży.


  • 2019_03_miasteczko_00
  • 2019_03_miasteczko_01
  • 2019_03_miasteczko_02
  • 2019_03_miasteczko_03