uniwersalne belka zimaStrażnicy miejscy wśród swych interwencji mają także te dotyczące nieletnich, którzy uciekają z ośrodków wychowawczych. Dwójkę takich uciekinierów ujęto 10 stycznia.

Pierwszy nieletni został ujęty na ulicy Stalowej, po sprawdzeniu danych osobowych, okazało się, że jest poszukiwany w celu doprowadzenia do Pogotowia Opiekuńczego. Mały uciekinier był zdrowy i czuł się dobrze. Następna, tym razem nieletnia uciekinierka, trafiła do warszawy z Łodzi. Podczas podawania danych osobowych, funkcjonariusze stwierdzili, że nieletnia jest uciekinierką z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi. Ujęta została poinformowana o przyczynie prawnej oraz o przysługującej jej uprawnieniach. Oboje amatorzy ucieczek zostali przekazani policji w celu prowadzenia dalszych czynności.