2018 11 zasluzony krwiodawca 07Starszy strażnik Dominik Chrząszcz z odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Śródmiejski strażnik przekazał już na potrzeby innych 23 litry swojej krwi.

Odznaczenie wręczono mu 21 listopada, w trakcie uroczystości w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ministerialne krzyże przypiął ponad 50 krwiodawcom Dyrektor Naczelny RCKiK, Dariusz Piotrowski. Sześcioramienny krzyż ze srebrnego metalu to odznaka państwowa, nadawana w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Może ją otrzymać dawca, który w swoim życiu oddał co najmniej 20 litrów krwi.

- Zadaniem straży jest pomaganie społeczeństwu. Dlaczego nie pomagać także w ten sposób? – pyta dzisiejszy odznaczony. Służba w straży i krwiodawstwo to niejedyna forma pomocy społecznej jaką świadczy st. str. Chrząszcz. Pracuje też w stowarzyszeniu służącym osobom niepełnosprawnym. - Pomaganie mam we krwi – żartuje funkcjonariusz.

W ramach Straży Miejskiej m.st. Warszawy od 1997 roku działa klub Honorowych Dawców Krwi. Obecnie liczy 76 osób. Do dziś jego członkowie podzielili się z innymi 1430 litrami krwi, a w samym 2018 roku aż 28 razy oddawali ją „na ratunek”. Wśród klubowiczów jest 12. „Zasłużonych dla Zdrowia Narodu”, a 3 osoby zostały wyróżnione, najwyżej cenionymi przez krwiodawców, Kryształowymi Sercami, przyznawanymi przez Polski Czerwony Krzyż.

Warto dodać, że w Straży jest też wielu niezrzeszonych w klubie krwiodawców. Wśród nich jest choćby dzisiejszy odznaczony.

  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_00
  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_01
  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_02
  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_03
  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_04
  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_05
  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_06
  • 2018_11_zasluzony_krwiodawca_07