2018 uniwersalne patrol szkolny 04Po interwencjach strażników nieletni zostali ujęci i doprowadzeni do placówek.

11 października rano patrole straży miejskiej i policji dokonały ujęcia dwójki nieletnich poszukiwanych w związku z ucieczką z placówek. Około 8:15 na Żoliborzu patrol szkolny dokonał ujęcia nastolatki, która zbiegła z domu dziecka. Kwadrans później na Bródnie patrol mieszany dokonał ujęcia nieletniego, który był poszukiwany przez policję w celu doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Nieletnia została dowieziona do domu dziecka, jej rówieśnik trafił do Policyjnej Izby Dziecka.